Dienstverlening

 

 

In de categorie Financiële dienstverlening vind u bedrijven die zich bezighouden met betalingsdiensten, kredietverleningen, sparen en beleggen, verzekeren en advies geven over aandelen, obligaties en overnames. Voor vrijwel alle financiële instellingen zijn de afgelopen jaren zeer turbulent geweest. Financiële instellingen zullen in de toekomst steeds meer vanuit klantperspectief gepersonaliseerde producten en diensten aanbieden. Nog spannender wordt het als je verder kijkt naar de toekomst en gaat kijken wat de impact gaat worden van innovatieve start-ups, technieken als blockchain en partijen als “LendingClub” of “The Funding Network” waarbij consumenten met elkaar via een platform financiële zaken regelen zonder tussenpersoon. Bedrijven in de financiële dienstverlening zullen steeds meer ICT bedrijven worden waarbij het belangrijk is dat ze zeer flexibel zijn. Zeker is het dat er grote veranderingen zullen plaatsvinden waarop bankieren, verzekeren en vermogensbeheer zijn gestructureerd en waarin vooral decentralisatie een grote rol zal spelen

De bedrijven in de branche persoonlijke dienstverlening behandelen particulieren en hebben ook een adviserende rol. Je moet in deze sector denken aan beroepen als schoonheidsspecialiste, kapper, pedicure etc. Het komt in deze sector steeds meer aan op beleving en service op maat. Vooral klanten in het hogere segment willen zich verbonden voelen met “het merk”. Bedrijven dienen flexibeler om te gaan met hun openingstijden, producten te kiezen die verantwoord zijn en men dient zicht meer en meer te specialiseren en te richten op een specifieke doelgroep. Hiermee kan men zich onderscheiden. Door de inzet van social media en een online strategie ontstaat een grotere klantenbinding. Consumenten van tegenwoordig willen geïnformeerd worden via hun smartphone, afspraken online maken en direct producten kunnen bestellen.


Er zijn bijna 100.000 bedrijven actief in de ICT sector, Deze zijn in grote lijnen onder te verdelen in de volgende diensten & producten: hardware, software; consultancy, telecom, datacenters, hosters en IT dienstverlening (in de vorm van software as a service, digitale diensten etc) webdesignbureau’s en mediabedrijven. Het aanbod van ICT-bedrijven is groot en divers. De meeste ICT bedrijven hebben minder dan 10 medewerkers (96% )en er zijn 175 ondernemingen met meer dan 100 werknemers.
De ICT vraag zal in alle sectoren alleen nog maar toenemen. Zo zullen steeds meer bedrijven hun IT outsourcen en processen verder worden geautomatiseerd. Nieuwe startups met vernieuwende ideeën kunnen hele branches in korte tijd veranderen. Er zal een sterke groei te zien zijn op het gebied van mobiel internetgebruik, gebruik van de “cloud” en het “internet-of-things” waarbij enorm veel data verzameld en verwerkt moet worden. Software in de cloud is makkelijk schaalbaar maar door de versnelde globalisering is er enorm veel concurrentie. Het grootste probleem voor bedrijven in de ICT dienstverlening zal een tekort zijn aan goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

De activiteiten van de administratieve dienstverlening richten zich voornamelijk op het ondersteunen en adviseren van de ondernemer om zijn bedrijfsadministratie optimaal te laten functioneren. Het aantal bedrijven in deze sector neemt jaarlijks toe. Ons land kende in 2014 circa 1.875 RA-kantoren, 3.310 AA-kantoren, 4.075 belastingconsulenten (kantoren) en circa 15.765 administratiekantoren.
Er zijn veel veranderingen gaande in de administratieve dienstverlening. Door steeds verdergaande digitalisering van werkzaamheden zijn er steeds meer gegevens realtime inzichtelijk. Mede doordat er tegenwoordig meer kennis voorhanden is via internet is het moeilijker echte toegevoegde waarde te bieden aan bedrijven. De tijd van ‘uurtje-factuurtje’ is ver voorbij en verdienmodellen als abonnementsvormen worden meer de standaard. Klanten weten daardoor wat ze per jaar kwijt zijn en zijn bereid voor extra diensten te betalen. Daar waar mogelijk gaan partijen zich extra toeleggen het leveren van extra diensten zoals specialisten op het gebied van pensioen, HR en financiële planning om zo extra inkomsten te genereren. Bedrijven in deze sector dienen zich bewust te worden dan men van reactief naar proactief relatiebeheer moet schakelen.


Bedrijven  in de juridische dienstverlening bieden hulp aan en bemiddelen vanuit een onderneming over juridische zaken aan haar klanten op verschillende vakgebieden. Net als in de administratieve sector zorgt digitalisering ervoor dat klanten in toenemende mate zelf in staat zijn kennis te verkrijgen. Daarom spelen steeds meer advocatenkantoren in op de toenemende vraag naar specialistische kennis. De concurrentie neemt doe door de komst van meer buitenlandse kantoren, de uitbreiding van juridische diensten van grote accountantskantoren en niche-spelers. Daarbij vereisen klanten steeds meer transparantie in werkzaamheden en tariefsopbouw.In Nederland zijn 143.000 bedrijven actief in deze branche. De grootste groep bestaat uit organisatie-advies bedrijven, deze bedrijven wordt ingehuurd door bedrijven en overheid om hun te adviseren op het gebied van management en bedrijfsvoering. 85% van deze bedrijven zijn eenmanszaken, met name ZZP’er zorgen de afgelopen jaren voor een sterke groei hierin.

In deze branche vallen ook de 29.000 communicatiebureaus. Deze zullen zich moeten aanpassen om vooral de kansen te benutten die online marketing biedt. Veel bedrijven hebben behoefte aan advies hoe zij de online mogelijkheden optimaal kunnen benutten.Onder de branche facilitaire dienstverlening vallen veel beroepen. Die beroepen hebben één ding gemeen: ze ondersteunen bedrijven bij het uitvoeren
van hun kerntaken. Dit zijn onder andere catering, huisvesting, beveiliging, schoonmaak maar ook bijvoorbeeld specialistische reiniging. De branche kent een groot aantal startende ondernemers mede omdat er een lage toetredingsdrempel is. Hierdoor is de de concurrentie groot en staan prijzen onder druk.Als we denken aan media, dan denken we onder meer aan print zoals tijdschriften, boeken en kranten, journalisten, pers, drukkerijen, productie van radio en televisie en digitale producten en diensten. Door de verdergaande digitalisering en verschuiving van papier naar tablet en mobiel zijn er dalende advertentie inkomsten en hebben uitgeverijen van kranten en tijdschriften te maken met dalende oplages Veel uitgeverijen hebben de slag nog niet gemaakt. Vaak komt er nog maar slechts een klein deel van hun inkomsten uit online advertentie inkomsten. Doordat er nu veel meer data is over consumenten kan er doelgerichter geadverteerd worden dan eerst enkel op het aantal uitgegeven exemplaren of aantal abonnees. Adverteerders kunnen veel effectiever advertenties inkopen en kunnen dit ook bij veel meer partijen dan voorheen.

Net als in bijna alle branches in de dienstverlening veranderd de structuur erg snel. Dit voornamelijk door het gevolg van toenemende automatisering en schaalvergroting De economische crisis en opkomst van de digitale media zet bestaande mediabedrijven onder druk. Ook hier geldt weer, men past zich aan, richt zich op schaalvergroting of gaat juist verder in de diepte en specialiseert zich op een bepaald gebied.

Een grafisch ontwerper is heel technisch maar wat hem sterkt maakt is zijn creativiteit en originaliteit. Juist nu computers steeds meer taken overnemen kan een grafisch ontwerper hier zijn voordelen mee doen. De grafisch ontwerper zal en kan zich snel aanpassen, dit omdat de wijze van informatieoverdracht,de zogenaamde communicatiestrategie continue mee verandert met de maatschappij. Visuele content marketing wordt steeds belangrijker.


Bedrijven in de verhuur stellen hun goederen in gebruik door een ander tegen een vergoeding. Daarin zijn er bedrijven die leveren aan andere bedrijven (B2B) en bedrijven die zich richten op consumenten (B2C). De branches die zich richten op de consumenten zullen het met de huidige ontwikkelingen van de deel-economie het eerste moeilijk kunnen krijgen. Door het delen van producten tussen consumenten kunnen bepaalde bedrijven in de verhuur het moeilijk krijgen. er zijn nu al diverse platformen die vrager en aanbieder bij elkaar brengen. Het platform zelf wordt dan de tussenpersoon die meestal een bepaald percentage vraagt van de deal. Hier liggen zowel kansen als risico’s voor bedrijven in deze branche.

Het aantal vestigingen van videotheken daalt ieder jaar harder. De laatste 10 jaar is dit het aantal videotheken met 70% afgenomen. De overgebleven videotheken verkopen en verhuren niet langer traditioneel alleen films maar voornamelijk games en bieden online hun diensten aan.Er zijn bijna 55.000 locaties voor opvang in Nederland. Hieronder vallen de dagopvang, de BSO, peuterzalen, gastouderbureaus en gastouderopvang. Bij de BSO (de Buitenschoolse Opvang) worden kinderen tussen 4 en 12 jaar opgevangen, de HEDO (Hele Dag Opvang) is voor kinderen van 0 tot maximaal 4 jaar. Voor zowel de BSO als de HEDO zijn in Nederland ongeveer 6.400 locaties. Van de in totaal 2,2 miljoen kinderen tot 12 jaar maken er per jaar 650.000 gebruik van een vorm van kinderopvang

De vraag naar kinderopvang is de laatste jaren afgenomen waardoor er een overcapaciteit ontstaan is. Vrijwel alle ouders hebben een voorkeur voor een opvang dichtbij school of in hun eigen woonwijk. Toch kijken ze steeds meer naar de extra faciliteiten, kwaliteit en diensten van een kinderopvang, hierdoor krijgen de bedrijven in de branche te maken met meer concurrentie. Men zal meer moeten inspelen op de wensen van ouders zoals meer flexibiliteit in prijzen als de tijden dat kinderen kunnen worden opgevangen. Daarnaast zullen kinderdagverblijven zich moeten onderscheiden door het aanbieden van extra diensten zoals het halen en brengen naar sportclubs, meer aandacht voor groene buitenruimte en meer buitenspelen. Ook wordt er steeds meer gekeken of er een goed pedagogisch beleid gevoerd wordt. Ouders oriënteren zich steeds meer via internet. De informatie op de website van de bedrijven moet dan ook helder en compleet zijn. Naast een website zie je steeds mee gebruik van social media en speciale apps waarmee je via internet op de hoogte kan blijven van alles wat je kind meemaakt. Eventueel kan je direct chatten met medewerkers of de organisatie en kan je videobeelden of foto’s bekijken.Een groot aantal makelaars is aangesloten bij een branchevereniging. De Nederlandse Vereniging van Makelaars, oftewel NVM is de grootste met 4000 leden en onder andere bekend van funda.nl. De VBO Makelaar behartigt de belangen van 1.000 makelaarskantoren en bij VastgoedPRO zijn 800 leden aangesloten. Ook deze sector heeft sterk te maken met concurrentie en prijsdruk. Door middel van specialisatie kan een makelaar een duidelijk een onderscheidende propositie in de markt zetten. Door de crisis vanaf 2008 is er veel veranderd en ontstaan er ook nieuwe verdienmodellen. Zoals een abonnementsvorm waarbij de klant periodiek een vast bedrag betaald, een lagere courtage waarbij de makelaar 50% vooraf ontvangt of het prestatiegericht belonen waarbij de kosten afhankelijk zijn van het behaalde resultaat. Ook pakketen waarbij een klant zelf zijn huis kan plaatsen en meer betaald aan de hand van extra functies die men kan toevoegen zijn tegenwoordig mogelijk. Naast het feit dat de oriëntatie van huiszoekende grotendeels via internet gaat kunnen klanten tegenwoordig ook online afspraken regelen, statistieken inzien, zelf foto’s plaatsen en veel meer via een afgesloten gedeelte van de website.Evenementenorganisatiebureaus zijn bedrijven die zich bezighouden met het organiseren van evenementen. Vaak wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsevenementen en publieksevenementen. Via een Evenementenorganisatie heb je één leverancier als aanspreekpunt voor het hele evenement. Deze regelt vaak de locatie, de vergunningen, het concept, de drankjes en hapjes en meestal begeleidt men het hele proces van idee tot en met de realisatie.


  
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *