Gidsen

 

De bedrijfsgidsen van Crasmedia zijn actief in diverse branches. In samenwerking met brancheorganisaties en betrokken bedrijven is er per gids een specifieke zoekmachine ontwikkeld welke is afgestemd op de behoeften van de doelgroep waarbij ieder bedrijf de mogelijkheid krijgt haar kwaliteiten te etaleren. Iedere gids heeft een uniek beoordelingssysteem waarbij consumenten hun ervaringen kunnen delen. Met de branche specifieke zoekmachine, vermelde openingstijden, koppelingen met social media en een gespecialiseerd beoordelingssysteem ontstaat zo een universeel en transparant platform waarbij consument en bedrijven elkaar snel kunnen vinden.

Naast de vermeldingen van onze gidsen geven we waar mogelijk een visie over de kansen, mogelijkheden, vooruitzichten en achtergrondinformatie per branche. Met deze branche kennis willen we onze gidsen optimaliseren en voorop lopen in techniek en mogelijkheden.

Hieronder ziet u in welke branches wij actief zijn en kunt u de juiste bedrijfsgids vinden voor uw bedrijf.

Agrosector

Op het gebied van landbouw en veeteelt is Nederland in vergelijking met het buitenland koploper. Nederland behoort met haar 70.000 actieve bedrijven in deze sector tot de meest succesvolle en innovatieve in Europa. De agro tezamen met de foodsector zijn met elkaar de grootste exporteur van Nederland. Meer dan 60 procent van onze agrarische producten wordt geëxporteerd. Onze wereld staat echter voor een grote uitdaging. In 2050 zullen 9 miljard mensen gevoed moeten worden, die door de stijgende welvaart steeds meer gaan consumeren, terwijl grondstoffen als water, grond en energie steeds schaarser zullen worden. Dit vraagt om een enorme duurzaamheidsinspanning, daar waar de Nederlandse Agro sector een leidende rol in kan spelen.

Bekijk de 3 bedrijfsgidsen in de agrosector


Bouwsector

De bouwsector bestaat uit een verscheidenheid aan bedrijven zoals: aannemers, schilders, timmerbedrijven, klusbedrijven en architecten. De bouw is een conjunctuurgevoelige sector. Als de economie begint te groeien, wordt de vraag naar nieuwe gebouwen groter, bij economische krimp vindt het tegenovergestelde plaats. Na de stabilisatie in 2014 zit er vanaf 2015 weer groei in de bouwsector waarbij de trend van duurzaamheid geen onderscheidend kenmerk meer is maar een basisvoorwaarde. Tezamen met de aan de bouw verwante bedrijven zijn er ongeveer 160.000 bedrijven actief in de deze branche.

Bekijk de 24 bedrijfsgidsen in de bouwsector


Dienstverlening

De commerciële dienstverlening bestaat uit zowel de zakelijke als de persoonlijke dienstverlening. Tot de zakelijke dienstverlening behoren makelaars, grafisch ontwerpers, advocaten en rijscholen, administratieve dienstverlening, uitzendbureaus, ICT-diensten en facilitaire dienstverleners zoals schoonmaak- en beveiligingsbedrijven. Tot de persoonlijke dienstverleners worden de bedrijven gerekend die gericht zijn op de verzorging van personen, zoals bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons. De zakelijke dienstverlening is één van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland. Inclusief het uitzendwezen telt de sector meer werknemers dan de gehele industrie. De meeste zakelijke dienstverleningsbedrijven zijn klein en hebben 10 of minder werknemers in dienst. In totaal zijn er ongeveer 370.000 bedrijven actief in de deze branche.

Bekijk de 35 bedrijfsgidsen in de dienstverlening


Onderwijs & Educatie

De branche onderwijs en educatie omvat zowel opleidingen als cursussen en aanverwante zaken. School is een van de belangrijkste fundamenten voor het functioneren van een samenleving. Samenlevingen die veel geld investeren in onderwijs zijn samenlevingen waar het welzijns- en welvaartsniveau over het algemeen heel hoog liggen. In totaal zijn erin Nederland 1,6 miljoen leerlingen waarvan 1,48 miljoen leerlingen in het basisonderwijs. Deze zijn onderverdeeld op ongeveer 8.300 scholen. In de particuliere opleidingen zijn ongeveer 8.700 bedrijven actief in de vorm van opleidingen en trainingen. Over 5 of 10 jaar zijn er steeds meer beroepen die nu nog niet bestaan Hierdoor wordt de aansluiting van de scholen met de arbeidsmarkt steeds belangrijker. Onderwijsinstellingen moeten hierdoor nauwe en structurele samenwerkingsverbanden aangaan met bedrijfsleven en overheid.

Bekijk de 3 bedrijfsgidsen in onderwijs & educatie


Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is met een bijdrage van 16% van het BNP een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Tot deze sector behoort de verpleging en verzorging, thuiszorg, huisartsen en medische vrije beroepen en geestelijke gezondheidszorg. Er zijn ruim 1,2 miljoen mensen werkzaam in de zorg en daarbij nog eens 2,5 miljoen vrijwilligers. Vanwege de vergrijzing richten steeds meer ondernemers zich op de zorg. Er zijn volop mogelijkheden voor deze ondernemers op het gebied van technologische toepassingen. Door deze technologische toepassingen op de juiste manier in te zetten kunnen we de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid op korte en op lange termijn van onze zorg waarborgen.

Bekijk de 15 bedrijfsgidsen in de gezondheidszorg


Kunst & Cultuur

Tot de sector Kunst en Cultuur behoren muzikanten, beeldend kunstenaars, artiesten en verenigingen. De bijdrage van de culturele sector aan het BNP is redelijk stabiel en bedraagt met ongeveer 13 miljard euro  2,4% van het totaal. Cultuur is een belangrijke trekpleister voor toerisme. Van de buitenlandse toeristen typeert 11% het verblijf in Nederland als cultuurvakantie. Cultuur blijkt daarnaast ook een belangrijk exportproduct: in 2008 stond Nederland op de achtste plaats op de wereldranglijst van exporteurs van creatieve goederen.

Bekijk de 2 gidsen in kunst & cultuur


Horeca & Recreatie

De sector horeca en recreatie heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Door bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de vorm van de aangeboden ontspanning heeft de sector een positief effect op de samenleving als geheel. De sector horeca en recreatie kent een grote verscheidenheid aan ondernemingen. De voornaamste groepen zijn: restaurants, cafés, cafetaria´s, fitnesscentra, jachthavens en golfbanen. Maar ook bowlingcentra, bioscopen, attractieparken, kinderspeelparadijzen, zwembaden, kartbanen, skihallen en outdoorbedrijven behoren tot deze sector. De online vindbaarheid, reviewsystemen en sociale media spelen steeds meer een belangrijke rol als doorslaggevende factor bij de consument.

Bekijk de 13 bedrijfsgidsen in Horeca & Recreatie


Detailhandel non-food

De detailhandel in non-food bestaat uit circa 80.000 vestigingen en heeft een omzet van 45 miljard omzet per jaar.  De concurrentie in deze branche neemt toe door de lage toetredingsdrempel (voornamelijk webshops) en door de toetreding van buitenlandse winkelbedrijven. De detailhandel non-food levert consumentengoederen direct aan consumenten en heeft een grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten, zoals consumentenelektronica, educatie & vrije tijd, kleding & sport, persoonlijke verzorging, woninginrichting en huis & tuin. Bedrijven dienen zich steeds meer te onderscheiden door loyaliteitsprogramma’s, meer gemak, betere service, meer beleving, een uniek assortiment en goede kwaliteit. Daarbij wil de consument  kopen waar en wanneer hij wil. Verkoop via en aanwezigheid in meerdere kanalen met een consistente merkbeleving, het zogenaamde omnichannel is hierbij steeds belangrijker.

Bekijk de 19 bedrijfsgidsen in de detailhandel non-food


Food

De branche food  is groot en groeit nog iedere jaar.In 2014 werd er bijna 57 miljard euro uitgegeven door Nederlandse consumenten aan voedings- en genotmiddelen. Foodproducenten kunnen zich onderscheiden met ‘betekenisvol vers’, authentiek, lokaal, eerlijk en gezond voedsel is steeds belangrijker voor een steeds grotere groep consumenten. Producenten kunnen hun producten aantrekkelijker maken door het verhaal achter hun product te vertellen en zich op specifieke voordelen te richten. In de aankomende periode zal vooral online een grote groei te zien zijn in houdbare levensmiddelen, dit zal ten koste gaan van aankopen in de fysieke winkel zelf. Daarbij zal er meer concurrentie bijkomen van de detailhandel non-food welke steeds meer food artikelen gaat aanbieden.

Bekijk de 8 bedrijfsgidsen in de sector food


Transport, opslag en mobiliteit

De mobiliteitsbranche is een verzameling van bedrijfsactiviteiten van merkdealers, universele autobedrijven, leasemaatschappijen en over automotive-gerelateerde branches. Denk hierbij aan tankstations, schadeherstelbedrijven en transportbedrijven. Openbaar vervoer valt ook onder deze sector. Als we kijken naar de huidige situatie dan valt de verkoop van auto’s erg tegen en heeft ook de taxi-branche het zwaar. Verder zal de schaalvergroting verder door zetten in het goederentransport, zowel over weg (84% weg, 1% spoor) als over water (15%). Door de opkomst van online verkopen neemt de vraag naar post- en koeriersbedrijven toe. Ook zal het vervoer door de lucht, zee en het spoor van zowel goederen als personen de komende jaren verder toenemen.

Bekijk de 10 bedrijfsgidsen in deze branche


Handel

De sector handel is een brede sector waarbij mens- en machinewerk niet gericht is op het leveren van diensten, maar op het bewerken, voorbereiden, maken en verhandelen van producten. In de handel ligt de nadruk op het kopen en verkopen: over het algemeen worden goederen in deze sector niet geproduceerd maar vormen bedrijven de schakel tussen producent en afnemer.  Nederland is van oudsher een handelsland. Veel goederen komen Nederland binnen in de haven van Rotterdam en worden vervolgens via vrachtwagen of trein naar de plaats van bestemming vervoerd. Als gevolg van globalisering komt handel tussen landen veel vaker voor dan vroeger. Daarbij doen consumenten steeds vaker rechtstreeks zaken met producenten of producenten openen eigen winkels. Ook zijn er groothandels die zelf een retailkanaal beginnen. Een steeds belangrijk aspect in branche is ook weer de verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen voor een zo hoog mogelijke efficiëntie.

Bekijk de 3 bedrijfsgidsen in de sector handel


Industrie

De industriebranche bestaat uit machine-, chemische-, rubber- en kunststof industrie, maar ook uit de metaalindustrie, windenergie en het ontwikkelen van high tech systemen. De groeiende export van dit moment biedt groei in de industriële sector. De technologische vooruitgang zal industriële processen ingrijpend veranderen. Door de snelle globalisering zal de internationale concurrentie steeds meer toenemen en worden ook de eisen van de afnemers hoger. Net als in vele andere sectoren zal men steeds meer moeten gaan automatiseren en innoveren om productiviteitsverhoging en kostenbeheersing door te kunnen voeren. Door de toenemende specialisatie liggen er wel steeds meer kansen voor kleine en gespecialiseerde toeleveranciers.

Bekijk de bedrijfsgids in de industrie

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *