Agro

 

 


In Nederland zijn 35.000 bedrijven actief in de veehouderij. De grootste groep bestaat uit varkenshouderijen, pluimveehouderijen en melkveehouderijen. De overige veehouderij bestaat grotendeels uit het houden van schapen, paarden, geiten, konijnen, kalkoenen, nertsen en eenden. In totaal worden er in Nederland zo’n 150.000 miljoen dieren in de veehouderij gehouden en worden er jaarlijks 500.000 verwerkt.

Nederlandse veehouders zijn internationaal koploper en staan bekend om hun innovativiteit, efficiency en duurzaamheid. Belangrijke speerpunten van de veehouderij voor de komende jaren zijn de algemene verbetering van de diergezondheid, het beheersen van de mestproductie, duurzaamheid en de voedselveiligheid.

De land- en tuinbouwsector bestaat uit meer dan 32.000 verschillende bedrijven. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief in de sectoren; boomkwekerijen, fruitteeltbedrijven, loonbedrijven, glastuinbouwbedrijven, bedrijven in de bloementeelt en in de akkerbouw.

Techniek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de landbouw om zo optimaal gebruik te maken van de steeds duurder wordende grond. Denk hierbij aan het gebruik van drones, GPS-systemen, camera’s, intelligente computersystemen en sensoren. Biologische en duurzaam gebruik van de grond is in opkomst. Direct en indirect. Neem als voorbeeld biologische tractorbanden die gemaakt zijn uit plantaardige olie in plaats van aardolie. Er ontstaat de komende jaren meer werk in de loonwerksector door onder andere de melkquotering en het aangescherpte mestbeleid. Boeren krijgen extra inkomsten als energieleverancier waarbij stroom niet enkel komt uit zonnepanelen en windmolens maar ook uit bijvoorbeeld afval. Daarnaast worden er extra inkomsten gegeneerd uit nevenactiviteiten zoals recreatie, natuurbeheer en zorglandbouw.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *