Bouw

 

 


In de categorie bouwnijverheid algemeen vindt men ook een aantal typen bedrijven die nauw betrokken zijn bij deze bedrijfstak. Bij het overgrote deel van deze bedrijven (96 procent) zijn minder dan 10 personen werkzaam.

In de woningbouw wordt de komende jaren een sterk groei verwacht. Daarbij zullen langjarig leegstaande panden zoals kantoren verbouwd gaan worden naar woonruimtes, zorgwoningen of appartementen of naar kantoren die dienen als bedrijfsverzamelgebouwen of flexplekken. Er zullen meer huurwoningen gebouwd gaan worden waarbij duurzaam bouwen en energiebesparing belangrijk is.

B&U staat voor Burgerlijke en Utiliteitsbouw. Dit zijn bedrijven die zich bezighouden met de bouw van woningen, kantoren en soortgelijke gebouwen.  Projectontwikkeling is het proces waarbij grond, geld en gebruikers bijeen gebracht worden om een bouwwerk te realiseren. Een projectontwikkelaar neemt de bijbehorende risico’s voor de klant over en levert het bouwproject na ingebruikname over aan de huurder of koper.

De voornaamste werkzaamheden van deze bedrijven zijn slopen van bouwwerken en onderdelen daarvan, het verplaatsen, egaliseren, ophogen en afgraven van grond. Straat- en rioleringswerk en het opruimen en bouwrijp maken van bouwterreinen na sloopwerkzaamheden.

De branche bouwinstallatie bestaat uit verschillende installatiebedrijven. Deze bedrijven zijn voornamelijk actief in verwarming- en luchtbehandelinginstallaties,  gas, waterleiding- en loodgieters-, en sanitair- installaties,  centrale verwarmingssystemen en luchtbehandelinginstallaties, en klimaatregeling.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *